Ers ei sefydlu yn 2003 mae busnes Dere i Dorri wedi tyfu'n gyflym. Mae tri aelod o staff gan Dere i Dorri erbyn hyn, sef Prif Steilydd, Is Steilydd a therapydd harddwch.

Oherwydd hyn fe benderfynon ni symud i salon newydd yn Awst 2007 er mwyn creu mwy o le ar gyfer y steilyddion a'r cwsmeriaid. Mae'r salon newydd ar Stryd Fawr Llanbed gyferbyn â siop JH Williams.

Cartref   |   Oriau Agor    |   Lluniau   |   Prisiau    |  Ymwadiad    |  Tywydd ardal Llanbed  |   English 

Dyluniwyd ac adeiladwyd gan dyffrynaeron.org
Hawlfraint © Dere i Dorri